als pdf downloaden


IK WIL JOU ECHT BEGRIJPEN.
De mentaliteitentheorie in partnerrelaties

In Ik wil jou echt begrijpen wordt een verfrissende en tevens diepgaande kijk op partnerrelaties geboden. De schrijvers
passen de mentaliteitentheorie van Pieter van de Griend toe op partnerrelaties. Ze laten zien dat mentaliteiten fundamenteel
van elkaar verschillen. Die verschillen maken begrip over en
weer tussen partners soms moeilijk. Partners kijken immers
vanuit hun eigen mentaliteit naar de ander. Maar doordat de schrijvers die verschillen helder belichten aan de hand van
een aantal casussen, wordt begrip juist wel mogelijk.
Dat kan het begin zijn van een prettiger relatie.

Drs. Immy Beijer (1955) is vrijgevestigd organisatieadviseur,

Drs. Gerard Snels (1948) voert relatiegesprekken, is coach en voorzitter van de Stichting Onderwijs Mentaliteitenleer.
mediator en coach.

als pdf downloaden


OMGAAN MET ANGST (Angstreductie in het licht van de
mentaliteitenleer) – 1996

In dit boek wordt het begrip 'mentaliteit' (voorheen
genoemd: grondpatroon of oriëntatie) geïntroduceerd
in de betekenis van een neutrale, waardevrije en
algemeen geldige aanduiding van toestanden waarin de
menselijke geest kan verkeren. Het centrale thema in
dit boek is de ervaring van angst in combinatie met
angstreducerend streven naar zekerheid als reactie
daarop. De oorzaken en gevolgen van de doorwerking
van angst in het menselijk bestaan vormen een complex
en ondoorzichtig geheel. De mentaliteitenleer beoogt
ordening aan te brengen in deze complexiteit. Die kan
ontstaan door middel van een denkwijze waarin
consequent wordt gezocht naar verband tussen het
persoonlijke en het algemeengeldige (c.q. het
universeel menselijke).

terug naar publicatie pagina